ХБНГУ-д туршлага судлах сургалт, үйл ажиллагааны тайлан хэлэлцэх уулзалт

2022-06-10
disabled

Зорилго: ХБНГУ-ын боловсролын тогтолцоонд ТХБ-ыг интеграцчилж буй туршлага судлах сургалт, үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэх, мэдээлэл солилцох
Хэзээ: ШХА-ийн нэг давхарт SKY плазагийн уулзалтын танхимд болно.
Хугацаа: 2022 оны 11 дүгээр сарын 29-ны өдөр. 15:30-17:50 цаг
Оролцогчид: ТЗЗҮБ-ийн гишүүд нийт 22 хүн
Зочид: ТХБ-II төслийн санхүүжүүлэгч байгууллага ШХА-ийн дэд дарга, үндэсний төсөл хөтөлбөрийн ахлах зохицуулагч, олон улсын зөвлөх, Төслийн түшиц болон хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын удирдлага