Хамт аялах уу?

“Тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөөх хамтын санаачилга, түншлэл-2022” үндэсний чуулган оролцогч талуудын түншлэл, хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх нь

Сэтгэгдэл

Холбоотой мэдээ