ТХБ II Үндэсний чуулганы тойм

Чуулга уулзалтад “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол II” төслийн загвар 30 сургуулийн удирдах ажилтан, багш, сурагчид, төслийн сонгогдсон 6 аймаг, 2 дүүргийн төлөөлөл, олон улсын донор байгууллага, хувийн сектор, салбар яам, төрийн байгууллагын төлөөлөл гээд 300-350 хүн хамрагдав.

Сэтгэгдэл