“ТХБ-ын төлөөх хамтын санаачилга түншлэл 2023” нэгдсэн эвент, үндэсний чуулган болно

БОАЖЯ, БШУЯ, ШХА-ын хамтран хэрэгжүүлж буй “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II” төслийн “ТХБ-ын төлөөх хамтын санаачилга түншлэл 2023” нэгдсэн эвент, үндэсний чуулган 2023 оны 05 дугаар сарын 24, 25-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдана.

 

Сэтгэгдэл