Хөвсгөл аймагт ТХБ-II төслийн үр дүнгийн мониторинг хийгдлээ.

“ТХБ-II” төслийн зорилтот нийслэлийн 2 дүүрэг, 6 аймгийн ТХ-ийн төлөөх 30 сургууль төслийн хүрээнд хүрсэн үр дүн, ололт амжилт, туршлага, шинэ санаачилга, бүтээлч арга зүйгээ олон нийтэд танилцуулан сурталчлах, хуваалцах, түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж дууслаа. Тус үйл ажиллагаа 2023 оны 04 сарын 08-13-ны өдрүүдэд Хөвсгөл аймагт явагдлаа. Орон нутгийн түвшинд “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II” төслийн хэрэгжилт-үр дүнгийн талаар ТЗЗОНБ-ын нарийн бичгийн дарга Д.Баасансүрэнгийн танилцуулсан илтгэлийг орууллаа.

Сэтгэгдэл