ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨЛӨӨ ХОВД АЙМГИЙН СУРГУУЛИУД

“Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II” төслийн зорилтот 6 аймаг, нийслэлийн хоёр дүүргийн 30 сургууль өнгөрсөн хоёр жил гаруйн хугацаанд төслийн хүрээнд бүтээж босгосон амжилт, сургамж, шинэ арга технологи, менежментээ олон нийтэд танилцуулан сурталчлах өдөрлөгөө энэ 2023 оны 04 дүгээр сард амжилттай зохион байгууллаа. Ховд аймгаас тус төсөлд хамрагдсан ЕБ-ын 1, 2 дугаар сургууль, Буянт, Мөнххайрхан сумын ЕБС “Сургууль бүхлээр ажиллах арга хандлага”-ыг менежментдээ нэвтрүүлж, Тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөөх төслүүдээ амжилттай хэрэгжүүллээ.

Сэтгэгдэл