Хэнтий аймагт ТХБ-II төслийн үр дүнгийн мониторинг хийгдлээ.

“ТХБ-II” төслийн зорилтот нийслэлийн 2 дүүрэг, 6 аймгийн ТХ-ийн төлөөх 30 сургууль төслийн хүрээнд хүрсэн үр дүн, ололт амжилт, туршлага, шинэ санаачилга, бүтээлч арга зүйгээ олон нийтэд танилцуулан сурталчлах, хуваалцах, түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж дууслаа. Тус үйл ажиллагаа 2023 оны 04 сарын 24-28-ны өдрүүдэд Хэнтий аймагт явагдлаа.

Сэтгэгдэл