Орхон аймагт ТХБ-II төслийн үр дүнгийн мониторинг үргэлжилж байна

“ТХБ-II” төслийн зорилтот нийслэлийн 2 дүүрэг, 6 аймгийн ТХ-ийн төлөөх 30 сургууль төслийн хүрээнд хүрсэн үр дүн, ололт амжилт, туршлага, шинэ санаачилга, бүтээлч арга зүйгээ олон нийтэд танилцуулан сурталчлах, хуваалцах, түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.

Тус үйл ажиллагаа өнөөдөр Орхон аймгаас эхэллээ.

Сэтгэгдэл