“Эх, хүүхдийн эрүүл мэндэд агаарын бохирдлын үзүүлэх нөлөөг бууруулах нь” төслийн хэрэгжилттэй танилцлаа

Швейцарын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр НҮБ-ын Хүүхдийн Сан нь Монгол Улсын Засгийн Газартай хамтран “Эх, хүүхдийн эрүүл мэндэд агаарын бохирдлын үзүүлэх нөлөөг бууруулах нь” төслийг 2018-2023 онуудад 3 үндсэн зорилгын хүрээнд хэрэгжүүлж буй үр дүнгээ танилцуулж байна. Энэхүү арга хэмжээ нь “Эх, хүүхдийн эрүүл мэндэд агаарын бохирдлын үзүүлэх нөлөөг бууруулах нь” төслийн сайн туршлага, инноваци, шийдлийг танилцуулах болон сайн туршлага, оновчтой шийдэл, үйл ажиллагааг үндэсний болон орон нутгийн түвшинд тогтвортой хэрэгжүүлэх, цаашид авах арга хэмжээг хэлэлцэх зорилготой юм байна. Шангрилагийн хурлын танхимд болж буй тус үйл ажиллагаатай танилцав.

Сэтгэгдэл