ТХБ-II төслийн “ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫГ ҮНДЭСНИЙ ТҮВШИНД ИНСТИТУТЧИЛЭХ НЬ” сэдэвт хэлэлцүүлэг эхэлж байна

Хэлэлцүүлэгт ЗГХЭГ, ЭЗХЯ, СЯ, БОАЖЯ, БШУЯ, БЕГ Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн, ШХА ТХБ-II төслийн зөвлөн зохицуулах үндэсний багийн гишүүд, төслийн орон нутгийн түшиц байгууллага БОМСТ ТББ-ын төлөөлөл оролцож байна. ТХБ-II төслийн хүрээнд бий болсон сайн туршлагуудыг танилцуулж, ТХБ-ыг үндэсний түвшинд институтчилэх үзэл баримтлал сэдвээр хэлэлцүүлэг өрнөнө.

Сэтгэгдэл