Бан Ки-Мүүн

Ирээдүй бидний гарт байна. Бидний ач, гуч биднээс яагаад зөв зүйл хийгээгүй юм бэ гэж асуухгүй байж, зөв зүйл хийгээгүйгээс гарах үр дагавраас болж хохирохгүй байхад анхаарах хэрэгтэй.

 

Бан Ки-Мүүн, НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, 2007 он

 

 

Сэтгэгдэл