Ариен Волс

СБААХ-ын үзэл баримтлалын хамгийн сайхан нь жижиг зүйлээс эхэлсэн ажил үндсэн өөрчлөлтийг ч авчрах боломжтойд байдаг.

 

Ариен Волс, Вагиненгиний Судалгааны Их Сургуулийн профессор

 

 

Сэтгэгдэл