“ТХБ-II” төслийн дэд төслийн үр дүнгээс /цуврал 6/

ТХБ-II төслийн түшиц нийслэлийн Баянгол дүүргийн “Эрдмийн өргөө” цогцолбор сургууль сүүлийн хоёр жилд сургуулийнхаа орчныг ногооруулж, эко болгон хувирган өөрчилж байна. Сургууль бүхлээр ажиллах арга хандлагаар багаараа өөрчилж, бүтээж буй тус ажлын үр дүнг сургуулийн нийт 6200 гаруй суралцагч, тэдний эцэг эх, 220-иод багш, 40 шахам ажилтан, мөн тухайн сургуулийн ойролцоо ажиллаж, амьдардаг байгууллага, иргэн хүртэж байна.
Сэтгэгдэл