ТХБ-II төслийн дэд төслийн үр дүнгээс /цуврал 5/

Цахилгааны төлбөрөө сая сая төгрөгөөр хэмнэж чадсан сургууль
Орхон аймгийн ЕБ-ын 14 дүгээр сургууль Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II төслийн хүрээнд өөрийн эзэмшлийн талбай дахь улайсдаг гэрэлнүүдээ бүхэлд нь сольж, 250 лед гэрэл суурилуулснаар багш, ажилчид, сурагчдын эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллах, суралцах таатай орчинг нэмэгдүүлэв.
Ингэснээр сургуулийнхаа цахилгааны төлбөрийг жилд 2 800 000 /хоёр сая найман зуун мянга/ орчим төгрөгөөр хэмнэж чадлаа.
Сэтгэгдэл