“ТХБ-II” төслийн дэд төслийн үр дүнгээс /цуврал 4/

Сургууль бүхлээр ажиллах арга хандлага, орон нутгийн удирдах байгуулага, иргэд, хувийн байгууллагын хамтын ажиллагаа, оролцооны үр дүнд “ТХБ-II” төслийн дэд төслүүдийн олон нийттэй хамтран бий болгосон, босгосон, байгуулсан санаачилга 1,2 тэрбум төгрөгт хүрчээ. Энэ нь анх төлөвлөж байснаас даруй 70 хувиар давсан, төсөөлөгдөөгүй санхүүжилт болж байна. Үүгээрээ ТХБ-II төслийн үйл ажиллагаа, үр дүнг Монгол улсдаа үлгэр жишээ санаачилга гэж онцолж болох юм.
Төслийг үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэгч: БСҮХ
Орон нутагт хэрэгжүүлэгч: БОМСТ ТББ
Санхүүжүүлэгч: Швейцарын хөгжлийн агентлаг
Бид хамтдаа өөрчилж чадна

DCIM100MEDIADJI_0759.JPG

Сэтгэгдэл