“ТХБ-2” төслийн дэд төслийн үр дүнгээс /цуврал 2/

Нийслэлийн БГД-ийн ЕБ-ын 28 дугаар сургуулийн сурагчид хүүхдийн ялгаварлан гадуурхалт, үе тэнгийн дээрэлхэлтийн асуудлыг хөндсөн, хүүхдийн оролцоог дэмжиж, эрхийг хамгаалахад уриалсан 9 цуврал видео контент, богино хэмжээний хоёр баримтад киног бүтээлээ. Баримтанд тулгуурласан, өөрсдөө оролцон тоглосон “Хөөрхөн өдөр” цуврал баримтат кино, бүтээлүүд нь 2022 онд кино театрт гарч, олон нийтийн дунд хүүхдийн эрхийн төлөө дуу хоолойгоо нэгтгэх, алхам хийх санаачлага өрнүүллээ.
Students at School No 28 in the capital city created nine series of video content and two short documentaries that addressed the concerns of peer bullying and child discrimination, as well as encouraging children’s participation, and protecting their rights. It is the outcome of changing school management to incorporate the Whole-School Approach. The “Beautiful Day” series of documentaries, based on facts and starring themselves, were released in public cinemas and websites.
Сэтгэгдэл