Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-2 төслийн дэд төслийн үр дүнгээс /цуврал 1/

Булган аймгийн Хангал сумын Хялганат тосгоны ЕБС-ийн хамт олон багш, ажилтан, сурагчид, тэдний зарим эцэг эх хамтаараа өөрийн сургууль, тосгондоо нэн хэрэгтэй байгаа “Эко сургалтын төв”ийг санаачлан ТХБ-II төсөл, Булган аймаг, сумын удирдах байгууллага, эцэг эхчүүд, хувийн хэвшлээс нийт 350 сая төгрөг босгож, 1 га талбайд зуны сургалтын төвөө байгууллаа.
50 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай тус төвөө 2022 оны 6 сард нээж, Булган, Орхон, Сэлэнгэ аймаг, УБ хотоос нийт 120-оод хүүхэд хамруулсан байна.
The general secondary school in Khangal soum of Bulgan Province could raise unforeseen funding of 350 million MNT or 100’000 USD from the provincial government and communities for the establishment of a new Eco Summer Camp. Students now benefit from the unique advantage of being surrounded by beautiful scenery of the Camp while relaxing there over the summer break and exploring various ESD learning and practice possibilities.
ТХБ-II төслийн дэд төслүүд Архангай, Булган, Орхон, Ховд, Хөвсгөл, Хэнтий аймаг, нийслэлийн Баянгол, Сонгинохайрхан дүүргийн ЕБ-ийн 30 сургуульд хэрэгжиж байна.
Орон нутгийн хэрэгжүүлэгч байгууллага: БОМСТ ТББ.
Сэтгэгдэл