Галшарын хүүхдүүд

ТХБ-II төслийн түшиц 30 сургуулийн нэг Хэнтий аймгийн Галшар сумын ЕБС, малчны хотноос бэлтгэсэн нэвтрүүлэг. “Галшарын хүүхдүүд” ТХБ-II төсөл, Швейцарын хөгжлийн агентлаг.

Сэтгэгдэл