“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨЛӨӨХ ХАМТЫН САНААЧИЛГА, ТҮНШЛЭЛ” сэдэвт үндэсний нэгдсэн арга хэмжээ болно

2023-05-18
disabled

“Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II” төслийн үр дүн, сайн туршлага, ололт амжилтаа нэгтгэн дүгнэх, хэлэлцэх, түгээх, үйл ажиллагааг бэхжүүлэх зорилготой “ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨЛӨӨХ ХАМТЫН САНААЧИЛГА, ТҮНШЛЭЛ” сэдэвт үндэсний нэгдсэн арга хэмжээ тун удахгүй..