“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН АГУУЛГЫГ СУРГАЛТ-ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ИНТЕГРАЦЧИЛАХ НЬ” цахим сургалт явагдлаа

2023-01-20
disabled

Зорилго: ЕБС-ийн хичээл сургалт болон бусад үйл ажиллагаанд тогтвортой хөгжлийн боловсролын агуулгыг интеграцчилах арга зүйд багш нарыг сургаж, багш мэргэжлийн тусгай ур чадварын хөгжлийг дэмжих

Хэзээ: Цахимаар
Хугацаа: 2023 оны 01 дүгээр сарын 05-25-ны өдрүүдэд

10:00-11:30 цаг

13:00-14:30 цаг

16:00-17:30 цаг

Оролцогчид: ЕБС-ийн багш, удирдах ажилтан болон СӨБ-ийн удирдах ажилтан, багш нийт 575 оролцогчид оролцов.

Зочид: ТХБ-II төслийн үндэсний зохицуулагч А. Энхтогтох, Төсөл хэрэгжүүлэгч сургууль-Ховд аймгийн Мөнххайрхан сумын биологийн багш Б. Мөнхтуяа, Хөвсгөл аймгийн Авьяас цогцолбор сургуулийн сургалтын менежер А.Лхагважав, Хэнтий аймгийн Тэмүүжин цогцолбор сургуулийн сургалтын менежер О.Мөнхцэцэг, Сүхбаатар аймгийн  Мандарваа цэцэрлэгийн багш Ч. Үүрийнтуяа нар зочин багшаар оролцлоо.