“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫГ ҮНДЭСНИЙ ТҮВШИНД ИНСТИТУТЧИЛЭХ НЬ”  сэдэвт хэлэлцүүлэг болно

2023-03-09
disabled

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫГ ҮНДЭСНИЙ ТҮВШИНД ИНСТИТУТЧИЛЭХ НЬ”  сэдэвт хэлэлцүүлэг болно.

Хэлэлцүүлэг 2023 оны 03 дугаар сарын 23-ны Пүрэв гарагийн 09:00-12:15 цагт Удирдлагын академийн сургалтын танхимд болно.

Хэлэлцүүлэгт:

 1. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар
 2. ЭЗХЯ
 3. СЯ
 4. БОАЖЯ
 5. БШУЯ
 6. БЕГ
 7. Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн
 8. ШХА
 9. ТХБ-II төслийн зөвлөн зохицуулах үндэсний багийн гишүүд
 10. ТУН
 11. БОМСТ-ийн төлөөллүүд оролцоно.