“Ирээдүйн төлөөх боловсрол” сэдвийн хүрээнд тогтвортой хөгжлийн боловсрол олгож буй eвропын туршлагын ярилцлага болно

2023-02-28
disabled
“Ирээдүйн төлөөх боловсрол” сэдвийн дор Eвропын зарим улсын тогтвортой хөгжлийн боловсролын хөтөлбөр, бодлого, ТХБ олгож буй туршлагын талаар ТХБ-II төслийн багийн зарим гишүүдтэй сэтгүүлчид ярилцана.
ТХБ-II төслийн ТЗЗҮБ-ын төлөөлөл ШХА-ын санхүүжилтээр Швeд, Швeйцарь улсад туршлага судалж, ажил хэргийн уулзалтууд хийгээд ирэв.
Мөн дэлхийн 120 гаруй улс оролцсон “Ирээдүйн төлөөх боловсрол” Олон улсын форумд оролцон үйл ажиллагаагаа танилцуулна.