ESD > Түншлэл

Түншлэл

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны эрхэм зорилго нь хөгжлийн чиг хандлага, нийгэм, соёлын үнэт зүйл, хэрэгцээнд нийцүүлэн боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын зөв, оновчтой бодлогыг тодорхойлж, бодитой үр нөлөө үзүүлэх олон талт, тэгш, хүртээмжтэй, чанартай үйлчилгээг хэрэгжүүлэх замаар оюуны өндөр боловсролтой, ёс

2023-11-13

Байгаль орчны мэдээлэл сургалтын төв ТББ

Байгаль орчны мэдээлэл сургалтын төв ТББ 2003 онд байгуулагдсан, 18 дахь жилдээ тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна. Захиргаа, санхүү болон Сургалтын алба гэсэн бүтэцтэй. 2011 онд Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сан (FEE)-ийн гишүүн байгууллага болсон. https://www.fee.global/ Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл: Ногоон хөгжил, тогтвортой хөгжлийн

2023-11-13

БОЛОВСРОЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТӨВ

Тогтвортой хөгжлийн 4-р зорилго болох чанартай боловсролыг дэмжих нь бусад зорилгуудыг амжилттай хэрэгжихэд хамгийн сайн дэмжлэг болох үүрэг, ач холбогдолтой билээ. Иймд боловсролын чанарыг мэргэжлийн, үнэн зөв, хөндлөнгийн шалгалт, судалгаагаар үнэлж, баталгаажуулж, мэдээлж байх нь “ЧАНАРТАЙ БОЛОВСРОЛЫГ ДЭМЖИХ” чухал нөхцөл

2023-04-19

ЦЭНГЭГ УСНЫ НӨӨЦ, БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ ТӨВ УТҮГ

БОАЖЯ-ны харьяа Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв (УТҮГ) нь 2011 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн Засгийн газрын 316-р тогтоолоор байгуулагдсан бөгөөд Монгол орны цэнгэг усны нөөц болон бусад байгалийн нөөц баялгийг хамгаалах,  байгаль орчны талаарх мэдээлэл сурталчилгааны ажил

2023-02-01

“АМГАЛАН ДЭЛХИЙ” ТББ

“Амгалан дэлхий” ТББ нь байгаль орчин, боловсролын салбарт тогтвортой хөгжил, ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа гүйцэтгэх, ТХБ-ын үзэл санаа, үйл хэргийг түгээн дэлгэрүүлэх, иргэд, олон нийтэд хандсан нөлөөллийн сайн дурын ажил зохион байгуулах замаар Монгол улсын тогвортой хөгжилд

2023-01-26

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ИХ СУРГУУЛЬ

https://msue.edu.mn Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль нь төслийн түшиц байгууллага БСҮХ-тэй хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулж, “ТХБ-II” төслийн зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх, ТХБ-ын үзэл санааг түгээн дэлгэрүүлэх болон байгууллага бүхлээрээ ажиллах арга хандлага бүхий чадавхжсан хүний нөөцийг бүрдүүлэхийн төлөө хамтран ажиллаж байна. Монгол

2023-01-26

БОЛОВСРОЛЫН СУДАЛГААНЫ ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭН

Боловсролын Судалгааны Үндэсний Хүрээлэн (БСҮХ)-ийн эрдэмтэн судлаачид 2015-2017 онд хэрэгжүүлсэн “ТХБ-I” төслийн хүрээнд ТХБ-ын үзэл санааг ЕБС-уудын сургалтын хөтөлбөрт тусгаж хэрэгжүүлэх, багш, сургуулийн удирдах ажилтнуудыг чадавхжуулах сургалтуудыг зохион байгуулсан. Монгол улс дахь Швейцарын Хамтын ажиллагааны газар болон БСШУСЯ-ны хооронд байгуулсан 2020

2023-01-26

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ

Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яам нь “Алсын хараа 2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тогтвортой хөгжлийн боловсролыг дэмжих, байгальд ээлтэй тогтвортой үйлдвэрлэл, хэрэглээг төлөвшүүлэх чиглэлээр

2023-01-26

MОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОХИРУУЛАГЧ АГЕНТЛАГ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар нь улсын хэмжээнд 100 гаруй хууль, олон улсын 40 гаруй гэрээ конвенц, УИХ-ын 20 гаруй тогтоол, Засгийн Газрын 300 гаруй тогтоол, төрийн эрх бүхий байгууллагаас нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр тогтоосон 430 гаруй дүрэм, журам, 3000 гаруй стандарт,

2022-05-19