ESD > new > Түншлэлийн арга зам

Хэлэлцүүлэг

Түншлэлийн арга зам

Таны бодлоор ТХБ-ын төлөө түншлэх, хамтарч ажиллах хамгийн сайн арга замыг юу гэж үзэж байна.

Сэтгэгдэл