Үр нөлөө бүхий бодлогын баримт бичиг боловсруулах нь

Зохиолч/ ОрчуулагчЕоин Янг, Лиза Кьин
Хэвлэсэн газарCreatech компант
Хэвлэсэн он2002
ISBN963 9419 39 7
Ангилал:Цахим сонин
Үнэлгээ:
ТАНИЛЦУУЛГА

Гадаад хэлээр үр нөлөө бүхий бодлогын баримт бичг боловсруулахад тухайн хэлний өндөр мэдлэг, ур чадвар шаардагдаад зогсохгүй тухайн бодлогын баримт бичгийг зориулан бичиж байгаа бодлогод оролцогч байх зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Бодлогод судлаачид, шинжээч нарт энэ номыг зориуллаа. Бодлого боловсруулах үйл явцад оролцож буй эдгээр хүмүүсийн хэрэглэдэг арга барил, зорилго, харилцан ойлголцол, хэл болон харилцааны хэрэгсэл зэргийг бодлогын зөвлөхүүд гэдэгт багтаан ойлгоно.

Үүнээс гадна бодлого боловсруулахад оролцох таны оролцоонд тухай орон нутгийн өвөрмөц нөхцөл байдал мөн нөлөөлдөг.