“Хувьсаж буй боловсрол” үндэсний хэлэлцүүлэг

Зохиолч/ ОрчуулагчУ.Туяа, Х.Энхжаргал, М.Итгэл
Хэвлэсэн газар“Содпресс” ХХК
Хэвлэсэн он2022
ISBN978-9919-9714-7-2
Ангилал:Цахим сонин
Үнэлгээ:
ТАНИЛЦУУЛГА
НҮБ болон Монгол Улсын Засгийн газар одоогоос эхлээд 2030 он хүртэлх хугацаанд боловсролыг хувирган өөрчлөх шинэ буюу шинэчилсэн, үндэсний түвшний алс хэтийн зорилтыг тодорхойлоход тус дөхөм үзүүлэх зорилгоор оролцоог хангасан үндэсний хэлэлцүүлэг зохион байгуулахыг зорьсон. Энэхүү хэлэлцүүлгийг БШУЯ, БСҮХ зохион байгууллаа. Үндэсний хэлэлцүүлэгт хүүхэд, залуучуудын, боловсролын, иргэний нийгмийн хэвлэл мэдээллийн үндэсний болон орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагын төлөөлөл болон аж ахуйн нэгж, бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл нийт 500 орчим хүн оролцож 5 чиглэлээр хэлэлцэж, давхардсан тоогоор нийт 1000 гаран санал гаргасан байна.