Тогтвортой хөгжлийн боловсролын улс орны санаачилга – Монгол улс

Зохиолч/ ОрчуулагчУ.Туяа, Х.Энхжаргал, М.Итгэл
Хэвлэсэн газар“Содпресс” ХХК
Хэвлэсэн он2022
ISBN978-9919-9714-6-5
Ангилал:Цахим сонин
Үнэлгээ:
ТАНИЛЦУУЛГА
“Тогтвортой хөгжлийн боловсрол 2030: Монгол Улсын санаачилга”-ыг БШУЯ-ны мэргэжилтнүүд, БСҮХ-гийн эрдэм шинжилгээний ажилтнууд болон ЮНЕСКО-ийн Монголын Үндэсний комиссын дэмжлэгтэйгээр боловсруулсан. Уг санаачилгын бичгийн төслийг бусад яамд, агентлаг болон орон нутгийн төлөөлөлд танилцуулах, хэлэлцүүлэх, санал авах ажлыг танхимаар болон цахим хэлбэрээр зохион байгуулав. Энэхүү санаачилгад ЮНЕСКО-гоос удирдамж болгосон Замын зураглалыг баримтлан бодлогыг уялдуулах, суралцахуйн орчинг хувирган өөрчлөх, сурган хүмүүжүүлэгчдийн чадавхыг бий болгох, залуучуудад боломж, эрх мэдэл олгох, орон нутгийн түвшний үйлийг хурдасгах гэсэн үйлийн тэргүүлэх таван чиглэлийн хүрээнд хэрэгжүүлэх гол үйл ажиллагааг ялган тодорхойлсон болно.