Онон голын сав газрын усны нөөц, байгаль орчин, нийгэм эдийн засгийн өнөөгийн төлөв байдал, хэдийн хандлага суурь судалгааны тайлан

Зохиолч/ ОрчуулагчДэлхийн байгаль хамгаалах сан
Хэвлэсэн газарДэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)
Хэвлэсэн он2011
Ангилал:Цахим сонин
Үнэлгээ:
ТАНИЛЦУУЛГА

Онон голын сав газрын зөвлөл, орон нутгийн төрийн байгууллагууд усны асуудлыг сав газрын хэмжээнд цогцоор харж, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй үр дүнд хүрэхүйц зорилго, зорилтыг дэвшүүлсэн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулахад дэмжлэг болох, мөн эрдэмтэн судлаачид, холбогдох бусад мэргэжилтнүүдэд цогц мэдээлэл өгөх зорилгоор судалгааны ажлын гол үр дүнгүүдийг эмхэтгэн хүргэж байна.