Онон-Балжийн байгалийн цогцолборт газрын менежментийн төлөвлөгөө 2011-2015

Зохиолч/ ОрчуулагчОнон-Балжийн БЦГ-ын Хамгаалалтын захиргаа
Хэвлэсэн газарБОАЖЯ
Хэвлэсэн он2011
Ангилал:Цахим сонин
Үнэлгээ:
ТАНИЛЦУУЛГА

Онон-Балжийн БЦГ-ын менежментийн төлөвлөгөөг Япон улсын ядуурлыг бууруулах сангийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр Азийн Хөгжлийн Банкаар дамжуулан Монгол улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газраас хамтран хэрэгжүүлж буй “Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгалийн нөөцийн менежментээр ядуурлыг бууруулах төсөл”, Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын Амар мөрний эхэн голуудын хамгаалал, тогтвортой ашиглалтыг дэмжих хөтөлбөрийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр боловсрууллаа.