Аж ахуйн нэгжүүдийн байгаль орчны асуудлуудын талаарх ойлголт, мэдлэг, хандлагыг тодруулах суурь судалгааны тайлан 2016

Зохиолч/ ОрчуулагчТогтвортой хөгжлийн боловсрол төсөл
Хэвлэсэн газарТогтвортой хөгжлийн боловсрол төсөл
Хэвлэсэн он2016
Ангилал:Цахим сонин
Үнэлгээ:
ТАНИЛЦУУЛГА
Швейцарийн хөгжлийн агентлаг (SDC)-ийн санхүүжилтээр Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (GIZ)-ээс хэрэгжүүлж буй Тогтвортой хөгжлийн боловсрол (ESD) төслийн захиалгаар Монголын маркетингийн судалгааны ассоциаци (MMRA) ТББ болон Эм Эм Си Жи (MMCG) ХХК хийж гүйцэтгэлээ. Судалгааны мэдээлэл цуглуулалтыг олон улсын судалгааны ёс зүйн стандарт болох ESOMAR-ын код болон Маркетинг, олон нийтийн санаа бодол, нийгмийн судалгааны үйлчилгээний (ISO 20252:2012) стандартын дагуу Монгол Улсын аж ахуйн нэгжүүдийг төлөөлүүлэн нийслэл Улаанбаатар хотын 7 дүүрэг, 8 аймагт 2015 оны 11-12 дугаар сард хийж гүйцэтгэсэн болно. Энд дурдагдаж судалгааны үр дүн нь аж ахуйн нэгжийн удирдлагуудын ойлголт, мэдлэг, хандлага, санал бодол дээр шууд үндэслэгдсэн гэдгийг анхаарна уу