НүүрОлон улсын түншлэгч байгууллага

Олон улсын түншлэгч байгууллага

ШВЕЙЦАРЫН ХӨГЖЛИЙН АГЕНТЛАГ

Швейцар, Монгол хоёр орны дипломат харилцаа 1964 оноос эхэлсэн түүхтэй. Тэр цагаас хойш Монгол Улс нь улс төр, нийгэм, эдийн засгийн шилжилтийг  туулж, эдгээр чиглэлд томоохон өөрчлөлтүүдийг хийгээд байна. 1990 оны ардчилсан хувьсгалын дараа сонгосон олон намын ардчилсан тогтолцоо нь

2022-07-07