Тогтвортой хөгжил бол бидний хүсч буй ирээдүйд хүрэх зам юм. Энэ нь эдийн засгийн өсөлтийг бий болгох, нийгмийн шударга ёсыг тогтоох, байгаль орчныг хамгаалах, засаглалыг бэхжүүлэх тогтолцоог санал болгодог.

 

Бан Ки-Мүүн, НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга 2007-2016

 

 

Сэтгэгдэл