ESD > Түншлэл

Түншлэл

ЦЭНГЭГ УСНЫ НӨӨЦ, БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ ТӨВ УТҮГ

БОАЖЯ-ны харьяа Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв (УТҮГ) нь 2011 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн Засгийн газрын 316-р тогтоолоор байгуулагдсан бөгөөд Монгол орны цэнгэг усны нөөц болон бусад байгалийн нөөц баялгийг хамгаалах,  байгаль орчны талаарх мэдээлэл сурталчилгааны ажил

2023-02-01

“АМГАЛАН ДЭЛХИЙ” ТББ

“Амгалан дэлхий” ТББ нь байгаль орчин, боловсролын салбарт тогтвортой хөгжил, ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа гүйцэтгэх, ТХБ-ын үзэл санаа, үйл хэргийг түгээн дэлгэрүүлэх, иргэд, олон нийтэд хандсан нөлөөллийн сайн дурын ажил зохион байгуулах замаар Монгол улсын тогвортой хөгжилд

2023-01-26

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ИХ СУРГУУЛЬ

https://msue.edu.mn Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль нь төслийн түшиц байгууллага БСҮХ-тэй хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулж, “ТХБ-II” төслийн зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх, ТХБ-ын үзэл санааг түгээн дэлгэрүүлэх болон байгууллага бүхлээрээ ажиллах арга хандлага бүхий чадавхжсан хүний нөөцийг бүрдүүлэхийн төлөө хамтран ажиллаж байна. Монгол

2023-01-26

БОЛОВСРОЛЫН СУДАЛГААНЫ ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭН

Боловсролын Судалгааны Үндэсний Хүрээлэн (БСҮХ)-ийн эрдэмтэн судлаачид 2015-2017 онд хэрэгжүүлсэн “ТХБ-I” төслийн хүрээнд ТХБ-ын үзэл санааг ЕБС-уудын сургалтын хөтөлбөрт тусгаж хэрэгжүүлэх, багш, сургуулийн удирдах ажилтнуудыг чадавхжуулах сургалтуудыг зохион байгуулсан. Монгол улс дахь Швейцарын Хамтын ажиллагааны газар болон БСШУСЯ-ны хооронд байгуулсан 2020

2023-01-26

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ

Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яам нь “Алсын хараа 2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тогтвортой хөгжлийн боловсролыг дэмжих, байгальд ээлтэй тогтвортой үйлдвэрлэл, хэрэглээг төлөвшүүлэх чиглэлээр

2023-01-26

MОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОХИРУУЛАГЧ АГЕНТЛАГ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар нь улсын хэмжээнд 100 гаруй хууль, олон улсын 40 гаруй гэрээ конвенц, УИХ-ын 20 гаруй тогтоол, Засгийн Газрын 300 гаруй тогтоол, төрийн эрх бүхий байгууллагаас нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр тогтоосон 430 гаруй дүрэм, журам, 3000 гаруй стандарт,

2022-05-19