Тусламж

Previous Next
Та хичээл үзэх цэс нь дээр дарж Биологийн хичээлийг судлах боломжтой.
Дэлгэцний баруун талд байрлах хоёр дүрсийн аль нэгийг сонгож жигүүртэн болон хөхтөн амьтан гэсэн англилыг сонгож цааш судлан үзэх боломжтой.
Дугуй тойрог дээрх цэг дээр дарснаар жигүүртэн амьтаны бүлэг ангилал руу орж, тухайн жигүүртэн амьтаны төрөл зүйлийг үзэж болно.
Та үзэх гэж байгаа дурын нэгэн жигүүртэн амьтаныг сонгож цааш дэлгэрэнгүй үзэх боломжтой.
Та зүүн доод булан дээрх цааш унших цэс дээр дарж тухайн жигүүртэн амьтаны тухай дэлгэрэнгүй товч мэдээллийг авч болно.