feature-top

“ЦЭНГЭГ УСНЫ НӨӨЦ, БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ ТӨВ” УТҮГ

“ЦЭНГЭГ УСНЫ НӨӨЦ, БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ ТӨВ” УТҮГ

 

БОАЖЯ-ны харъяа “Цэнгэг Усны Нөөц, Байгаль Хамгаалах Төв” УТҮГ нь Монгол орны цэнгэг усны нөөцийг хамгаалах, байгаль орчны бохирдол, доройтлын шалтгаан, үр дагаврыг орчин үеийн шинжлэх ухааны арга зүйн түвшинд судлан тодорхойлох, цэнгэг усны нөөц, байгал хамгаалах талаар УИХ, Засгийн газраас гаргах бодлого, шийдвэрт шинжлэх ухааны үндэслэлийг гаргах, бүх нийтэд Экологийн боловсрол олгох зорилго бүхий эрдэм шинжилгээ, сургалт судалгааны төв байгууллага юм.

“Цэнгэг Усны Нөөц, Байгаль Хамгаалах Төв” УТҮГ нь одоогоор 25 хүний үндсэн орон тоотой, 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй эрдмийн зөвлөлтэй ажиллаж байна. Цаашид бид эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын суурь сэдэвтэй болох, тогтвортой хөгжлийг хангах зорилтыг шийдвэрлэхэд чадавхи бүхий олон улсын түвшинд хүрсэн судалгааны төвүүдийн сүлжээ бүхий байгууллага болох зорилготой.

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.