feature-top

Насан туршийн боловсролын үндэсний төв

Төвийн зорилго:

Иргэн бүр нийгмийн хөгжлийн чиг хандлага хувь хүний эрх ашигт нийцсэн боловсролыг албан бус хэлбэрээр насан туршдаа тасралтгүй эзэмшиж, амьдралынхаа чанараа дээшлүүлэхэд шаардагдах боловсролын агуулга, арга зүй, үнэлгээ, орчин,  боловсон хүчин, санхүүг бүрдүүлэх

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

  • Бүх нийтийн тасралтгүй боловсролын чиглэлээр судалгаа хийх, сургалтын хөтөлбөр, агуулга, арга зүйг боловсруулах
  • Сургалтын төрөл бүрийн материал боловсруулах, холбогдох тайлан мэдээ гаргах
  • Орон нутгийн насан туршийн боловсролын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудыг арга зүйн удирдлагаар хангах, хүний нөөцийн чадавхийг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах
  • Үндэсний хэмжээнд сургалтын орчин бүрдүүлэх талаар бодлого, шийдвэрийн төсөл боловсруулж хэрэгжүүлэх

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.