feature-top

Боловсролын хүрээлэн

Эрхэм зорилго

Монгол Улсын боловсролын хөгжлийн онол, арга зүйн судалгаа, сургалт, мэдээллийн чанарыг өндөр хөгжилтэй орнууудын ижил төстэй байгууллагын үйл ажиллагааны жишигт хүргэж, XXI зууны эхэн үеийн Монгол Улсын боловсролын шинэчлэл, өөрчлөлт, хөгжлийн зүг чигийг гаргах нь бидний эрхэм зорилго юм

Үйл ажиллагааны чиглэл

Нэг. Судалгааны ажлын үндсэн зорилтууд

Боловсрол судлалын судалгааны чиглэлийг үндэстэй тогтоох
Боловсрол судлаачдыг сургаж мэргэшүүлэх
Боловсролын суурь судалгааны чанарыг нэмэгдүүлэх
Судалгааны онол, практик, арга зүйг сайжруулах
Судалгааны ажлын шинжлэх ухааны түвшинг дээшлүүлэх

Хоёр. Сургалтын үйл ажиллагаа

Монголын боловсролын хөгжлийн онол, арга зүйн асуудлаар суурь ба хавсарга судалгаа явуулах
Боловсролын менежментийн шийдвэр гаргах шинжлэх ухааны үндэслэлийг хөгжүүлэх
Боловсролын байгууллагын удирдах ажилтан, багш, ажилтнуудын мэргэжлийг дээшлүүлэх, сургалт, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх
Боловсролын бүх шатны байгууллага, иргэдийг боловсрол судлалын шинжлэх ухааны мэдээллээр хангах үйлчилгээг үзүүлэх

 

Гурав. Боловсролын үйлчилгээ

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.