feature-top

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ, НОГООН ХӨГЖИЛ, ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ

Байгаль орчны салбарын ажилтан, албан хаагчдын албан бус сургалтын гарын авлага

Энэхүү гарын авлага нь тогтвортой хөгжил, ногоон хөгжлийн талаарх мэдлэг, мэдээллийг илүү олон хүнд хүргэх, ногоон эдийн засгийн хөгжлийн олон улсын тэргүүн туршлагаас суралцан, ажил амьдралын хэв маягаа өөрчлөх, тогтвортой хэрэглээ үйлдвэрлэлийн талаар шинэлэг санааг олж авах, салбарын ажилтан, албан хаагчдын боловсруулах бодлогын баримт бичгүүдийг тогтвортой хөгжил, ногоон хөгжлийн бодлоготой уялдуулан боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулна гэж найдаж байна.

Файлаар үзэх

Нийтэлсэн:      Огноо: 2018-11-16 10:55:25 Уншсан тоо:  1368

Таг:

Ангилал: Цэс-Ном, хэвлэмэл материалууд

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.