feature-top

Бага, дунд боловсролын жендэрийн дүн шинжилгээ

"Бага, дунд боловсролын жендэрийн дүн шинжилгээ"

Энэхүү судалгааг ”Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төслийн захиалгаар “Нийгмийн бодлого, хөгжлийн судалгааны хүрээлэн” гүйцэтгэсэн бөгөөд бага, дунд боловсролд жендэрийн асуудлаар хийгдсэн анхны цогц судалгаа юм. Судалгааг бүрэн дунд боловсрол олгох үйл явцыг жендэрийн үүднээс шинжлэх, жендэрийн асуудал орхигдож байгаа буюу жендэрийн асуудлыг бодолцолгүй гаргасан бодлого зохицуулалтыг илрүүлэх, улмаар сургуулийн орчинд жендэрийн тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагааг зөвлөх зорилготойгоор гүйцэтгэж,  7 аймгийн 14 сум, УБ хотын 9 дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй 23 сургуулийн нийт 1520 зорилтот бүлгийн хүн ам (удирдах ажилтан, багш, хүүхэд, эцэг эх)-ыг хамруулсан.

Файлаар үзэх

Нийтэлсэн:      Огноо: 2018-11-16 10:52:38 Уншсан тоо:  869

Таг:

Ангилал: Цэс-Судалгаа, шинжилгээний ажлууд

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.