feature-top

Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо, ISО 14000 стандартыг нэвтрүүлэх үндэсний стратеги 2016

Байгаль орчин

Энэхүү стратегийн баримт бичгийг Швейцарын хөгжлийн агентлаг (SDC)-ийн санхүүжилтээр Германы Олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (GIZ)-ээс хэрэгжүүлж буй Тогтвортой хөгжлийн боловсрол (ESD) төслийн хүрээнд Монголын маркетингийн судалгааны ассоциаци (MMRA) ТББ болон Эм Эм Си Жи ХХК (MMCG) хамтран боловсруулж, Монгол Улсын Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яам (БОНХАЖЯ)-нд хүлээлгэн өгөв.

Стратегийн баримт бичгийг боловсруулсан: Д.Бум-Эрдэнэ, “MMCG” үндэсний судалгааны компанийн Гүйцэтгэх захирал

Стратегийн баримт бичгийг боловсруулахад оролцон ажилласан:
БОУТ, ISO 14000 cтандартын хэрэгжилтийн өнөөгийн нөхцөл байдалд дүн

Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхзул, Монголын бүтээмжийн төвийн Зөвлөх
Уул уурхайн салбарын бүлгийг боловсруулсан: Т.Энхтулга, “Эко Трейд” ХХК-ийн

Гүйцэтгэх захирал

МАА-н салбарын бүлгийг боловсруулсан: Ц.Энх-Амгалан, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн Ногоон алт төслийн Үндэсний зохицуулагч

Барилгын салбарын бүлгийг боловсруулсан: Б.Мөнхбаяр, ШУТИС-ийн Барилга, архитектурын сургуулийн Багш, Барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн сургалт, судалгааны төвийн Захирал

Хог хаягдлын бүлгийг боловсруулсан: Ч.Даахүү, Монголын хог хаягдлыг дахин боловсруулах үндэсний холбооны Гүйцэтгэх захирал

Ариутган шүүсэн: Ч.Даваасүрэн, Монголын маркетингийн судалгааны ассоциаци (MMRA)-ийн Тэргүүн.

 

Файлаар татах

Нийтэлсэн:      Огноо: 2018-11-15 22:30:16 Уншсан тоо:  270

Таг:

Ангилал: Цэс-Ном, хэвлэмэл материалууд

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.