feature-top

Миний зогсож буй цэгээс Төслийн танилцуулга

Жендэрийн тэгш байдал гэж юуг хэлэх вэ?

Дэлхийн хөгжлийн зорилгод тодорхойлсноор мөн дэлхий нийтэд хэрэглэж байгаа тодорхойлолтоор:

• Бүх охид, эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг бүх газарт таслан зогсоох

• Охид, эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн бүх хэлбэрийг таслан зогсоох

• Охид, эмэгтэйчүүдийн бие махбод, сэтгэл санаа, бэлгийн эрүүл мэндэд хохирол учруулах бүх зан үйл, уламжлалыг таслан зогсоох

• Эмэгтэйчүүдийн гэрийн хөдөлмөрийг хүлээн зөвшөөрч үнэлэх. Улс төр, эдийн засаг ба нийтийн талбарт оролцох бодит боломжтой байх, дуу хоолойгоо гаргах тэгш боломжийг эдлэхэд нь охид, эмэгтэйчүүдийг урамшуулан дэмжих

• Эмэгтэйчүүдийн бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн эрхүүдийг нь хамгаалах

• Эмэгтэйчүүдэд өмчтэй байх, газар болон бусад өмчийг захиран зарцуулах, санхүүгийн үйлчилгээ, өв залгамжлах, байгалийн баялаг зэрэгт эмэгтэйчүүдэд тэгш хүртээмжтэй байх шинэчлэл зэрэг жендерийн тэгш байдлыг хангах бодлого, хуулийг гаргах. Бүх охид, эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг бүх газарт таслан зогсоох

Файлууд (1):

38_miniiii.pdf
Нийтэлсэн:      Огноо: 2019-04-19 14:32:03 Уншсан тоо:  165

Таг:

Ангилал: Дэлхийн хамгийн том хичээл

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.