profile-image

Алтангэрэл Дүүриймаа

duuriimaa@itpd.mn

Нийтэлсэн сайн туршлагууд

СУРАГЧДЫН ӨМНӨХ ТӨСӨӨЛӨЛ, ТАШАА ОЙЛГОЛТЫГ ОНОШЛОХ АРГА ЗҮЙ (9-Р АНГИЙН ХИМИЙН УРВАЛ СЭДВИЙ ...

СУРАГЧДЫН ӨМНӨХ ТӨСӨӨЛӨЛ, ТАШАА ОЙЛГОЛТЫГ ОНОШЛОХ АРГА ЗҮЙ (9-Р АНГИЙН ХИМИЙН УРВАЛ СЭДВИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР)

ТОГТВОРТОЙ АМЬДРАЛЫН ХЭВ МАЯГААР ДАМЖУУЛАН ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ НЬ МОДУЛЬ СУРГАЛТ ...

ТОГТВОРТОЙ АМЬДРАЛЫН ХЭВ МАЯГААР ДАМЖУУЛАН ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ НЬ МОДУЛЬ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

ЦААСГҮЙ ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ АШИГЛАН ДЭЛХИЙН МЕТАФОР ЗАГВАР БҮТЭЭЖ ТХБ-Н ЦОГЦ ЧАДАМЖ ТӨЛӨВШҮҮ ...

ЦААСГҮЙ ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ АШИГЛАН ДЭЛХИЙН МЕТАФОР ЗАГВАР БҮТЭЭЖ ТХБ-Н ЦОГЦ ЧАДАМЖ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ

ТОГТВОРТОЙ АМЬДРАЛ - ДАСГАЛ ХӨДӨЛГӨӨН

ТОГТВОРТОЙ АМЬДРАЛ - ДАСГАЛ ХӨДӨЛГӨӨН

“ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 1 БА 5 ДАХЬ ЖИЛДЭЭ АЖИЛЛАЖ БУЙ АНГИ УДИРСАН БАГШИЙН МЭРГ ...

“ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 1 БА 5 ДАХЬ ЖИЛДЭЭ АЖИЛЛАЖ БУЙ АНГИ УДИРСАН БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.