Тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиглэлээр цэцэрлэгийнхээ хүрээнд хийж байгаа Баянгол дү ...

Түгтвортой хөгжил, тогтвортой хөнжлийн боловсролын чиглэлээр "Эрүүл биед Саруул ухаан оршино,"Иймээс Баянгол дүүргийн 88-р цэцэрлэг нь хүүхэд болон багш ажилтан ажилчидаа эрүүлжүүлэн чийрэгжүүлэх ажлчг түлхүү явуулж ......