Тогтвортой хөгжил бидний хүрээнд

Хүн болох багаасаа Хүлэг болох унаганаасаа СӨБ-ийн тогтвортой хөгжлийн боловсролыг хангахад хүн нэг бүрийн оролцоо, хандлага чухал бөгөөд бага наснаас нь төлөвшүүлж хөгжүүлэх нь бидний үүрэг юм