тогтвортой хөгжлийн бодлого

Манай цэцэрлэг нь сургуулийн өмнөх боловсролыг монтессори хөтөлбөртэй хослуулан олгодог.