хүрээлэн буй орчин

бидний ирээдүй болсон хойч үеийнхний хэрэгцээ байгал орчин хүрээлэн буйг өөрчлөх, эрүүл нийгмийг бүтээх хүүхэд бүр хөгжих орчин чөлөөтэй сонирхолтой байж шинийг эрэлхийлэх