profile-image

Админ БМДИ

zokhikhsuren@itpd.mn

Нийтэлсэн сайн туршлагууд

Насан туршийн боловсролын үндэсний төв

Төвийн зорилго: Иргэн бүр нийгмийн хөгжлийн чиг хандлага хувь хүний эрх ашигт нийцсэн боловсролыг албан бус хэлбэрээр насан туршдаа тасралтгүй эзэмшиж, амьдралынхаа чанараа дээшлүүлэхэд шаардагдах боловсролын агу ......

Боловсролын хүрээлэн

Эрхэм зорилго Монгол Улсын боловсролын хөгжлийн онол, арга зүйн судалгаа, сургалт, мэдээллийн чанарыг өндөр хөгжилтэй орнууудын ижил төстэй байгууллагын үйл ажиллагааны жишигт хүргэж, XXI зууны эхэн үеийн Монгол Улсы ......

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ, НОГООН ХӨГЖИЛ, ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ

Байгаль орчны салбарын ажилтан, албан хаагчдын албан бус сургалтын гарын авлага Энэхүү гарын авлага нь тогтвортой хөгжил, ногоон хөгжлийн талаарх мэдлэг, мэдээллийг илүү олон хүнд хүргэх, ногоон эдийн засгийн хөгжли ......

Бага, дунд боловсролын жендэрийн дүн шинжилгээ

Энэхүү судалгааг ”Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төслийн захиалгаар “Нийгмийн бодлого, хөгжлийн судалгааны хүрээлэн” гүйцэтгэсэн бөгөөд бага, дунд боловсролд жендэрийн асуудлаар хийгдсэн анхны цогц судалгаа юм.

Олон нийтийн ТХБ,НХ,ТХБ-ын талаарх ойлголт хандлага, дадал зуршлын судалгаа, хэвлэл мэдээл ...

Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яам Нийт судалгаанд респондентуудын 54 хувь нь эрэгтэй байсан бөгөөд 33 хувь нь 25-40 насны бүлэгт харьяалагдаж байв. Мөн боловсролын байдлаар нь авч үзвэл 29 хувь нь дипломын ......

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.