profile-image

Админ БМДИ

zokhikhsuren@itpd.mn

Нийтэлсэн сайн туршлагууд

Элсэн цөлийн эзэрхийлэл

Манай урд хөршийн элсэн цөл жилд л 2100 орчим ам километрээр хүрээгээ тэлж байгаа гэсэн тооцоо байна. Элсэн цөл гэдэг цөлжилтийн эцсийн шат. Нэгэнт элсэн цөл тэр газар нутгийг эзэрхийлсэн бол амьд амьтан оршин тогтнох эц ......

Үнэгүй хоол гэж байхгүй тул эрүүл хөрсөнд хөрөнгө оруул

НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөрөөс гаргасан цөлжилтөд эрчимтэй нэрвэгдэж буй 60 орны жагсаалтаар манай улс хурдацтай цөлжиж буй эхний 11 орны тоонд багтжээ. Цөлжилтөд дэлхийн нийт 168 улс өртөөд буй бөгөөд шалтгааны 87 хувь ......

Цөлжилтийн үр дагаврууд юу вэ?

Цөлжилтийн гол үр дагавар нь дэлхийн хамгийн ядуу, эмзэг давхаргын хүмүүст шууд нөлөөлдөг байдал нь юм. Цөлжилт нь хүнсний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлж, усны хомсдол, эдийн засгийн алдагдал, нийгэм, улс төрийн тогтв ......

Хүрээлэн буй орчны 7 төрлийн бохирдол

үрээлэн буй орчны бохирдол гэхээр бид шууд ус, хөрс, агаарын бохирдлыг нэрлэдэг. Хотжилт улам эрчимтэй явагдаж буй өнөө үед үлдсэн 4 төрөл нь ч салгаж, орхигдуулж боломгүй сөрөг үр дагавруудыг бий болгодог. Яагаад бохир ......

“Хүнсний ногооны фестиваль-2018”

ШХА-ын “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төслөөс 2016 оноос эхлэн сургуулиудын дэргэдэх эко клубуудыг дэмжин ажиллаж клубуудын үйл ажиллагааг нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулж, харилцан туршлага солилцох боломжийг б ......

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.