profile-image

Админ БМДИ

zokhikhsuren@itpd.mn

Нийтэлсэн сайн туршлагууд

Уур амьсгалын ногоон сан

Уур амьсгалын ногоон сан (УАНС) нь 2010 онд Нэгдсэн үндэсний байгууллагын уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенц (НҮБУАӨСК)-ийн 194 гишүүн орнуудын нэгдсэн шийдвэрийн хүрээнд, уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг авч хэрэгжү ......

Таны яг одоо ашиглахаа болих хэрэгтэй өдөр тутмын 11 зүйл

CNN дэхь Эко шийдэл буланд онцолсноор таны өдөр тутмын амьдралд ашиглагддаг гэр ахуйн дараах 11 төрлийн хэрэгслүүдийг дэлхий дахинаа байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй хэмээн хэрэглэхийг хорисоор байна. Хариуцлагатай хэрэ ......

Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй гамшгийн эрсдэлүүд бэлчээрийн мал аж ахуйд хэрхэн нөл ...

Гамшгийг хэзээ, хаана, хэрхэн дараагийн хүнд сөрөг үр дагаварыг авчирч, ард иргэдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд хохирол учруулж, хөгжлийн дэвшлийг устган сүйтгэхийг урьдчилан таамаглан хэлэх аргагүй билээ. Гамшиг ......

НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцтэй холбоотой талуудын бага хурлууд, цаг ху ...

Уур амьсгалын өөрчлөлт нь 21-р зууны хүрээлэн буй орчинд аюул занал учруулж болзошгүй томоохон нэг сорилт юм. Дэлхий дээрх 1300 гаруй шинжлэх ухааны эрдэмтэн судлаачдын мэдээллэснээр сүүлийн 50 жилийн хугацаанд нийт хү ......

Бидэнд хамаатай “холын” өөрчлөлт

Уур амьсгалын өөрчлөлт тэртээ хол АНУ, Энэтхэг, Африкийн асуудал биш болсныг сүүлийн үед гаргаж буй байгаль, цаг уурын ааш аягаас Монголчууд илүүтэй мэдрэх болов.

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.