profile-image

Админ БМДИ

zokhikhsuren@itpd.mn

Нийтэлсэн сайн туршлагууд

ЖДҮ эрхлэгчдэд бизнес төлөвлөгөөний ач холбогдол

Манай улсад ЖДҮ-ийн тухай хуулиар заасан тодорхойлолтын дагуу ЖДҮ-ийн ангилалд багтаж байгаа аж ахуйн нэгжүүд нийт бүртгэлтэй ААН-үүдийн 80 гаруй хувийг эзлэн тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр нь 1-9 хүртэл ......

Бизнес эрхлэгчдийн сорилт

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл (ЖДҮ)-ийг эрчимтэй дэмжиж, бодлогоор хөгжүүлэх нь дэлхийн улс орнуудын эдийн засгийн нэн тэргүүний зорилтуудын нэг төдийгүй Парисын хэлэлцээрээр батлагдсан Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын агуу ......

ЖДҮ эрхлэгчдэд зориулсан Зээлийн батлан даалтын сан гэж юу вэ?

Монгол Улсын “ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САНГИЙН ТУХАЙ” хууль 2012 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдөр батлагдсан. Уг хуулийн хүрээнд 10 дугаар сарын 29-ний өдөр Зээлийн Батлан Даалтын Санг үүсгэн байгуулахаар Засгийн газар, ТББ, Оло ......

Ногоон санхүүжилтийн нөөц боломжууд

Бүхий л ногоон хөгжлийн хөтөлбөрүүдийн үндсэн зорилго нь ногоон хөгжлийн зам руу шилжихэд шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг олох явдал юм. Засгийн газрын хувьд шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг татахад олон бэрхшээлтэй ......

Монгол улсын Тогтвортой санхүүжилт (ToC) хөтөлбөр

Монгол улсын Тогтвортой санхүүжилт (ToC) хөтөлбөр

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.